Veleposlaništvo RS Berlin /Konzularni oddelek /Državljanstvo /

Državljanstvo

Pravna podlaga: Zakon o državljanstvu Republike Slovenije

V tujini rojen otrok, katerega eden od staršev je ob njegovem rojstvu državljan Republike Slovenije, drugi pa je tuj državljan, pridobi po rodu državljanstvo Republike Slovenije, če je do dopolnjenega 18. leta starosti priglašen kot državljan Republike Slovenije ali če se do dopolnjenega 18. leta starosti dejansko za stalno naseli v Republiki Sloveniji s staršem, ki je državljan Republike Slovenije.

Državljanstvo Republike Slovenije pridobi oseba, rojena v tujini, starejša od 18 let, ki do dopolnjenega 36. leta starosti da izjavo, da se priglaša kot državljan Republike Slovenije, in izpolnjuje naslednja pogoja:

  • da je od njenega rojstva do dane izjave eden od staršev državljan Republike Slovenije oziroma da je bil državljan Republike Slovenije do smrti, če je umrl pred dano izjavo,
  • da ji po dopolnjenem 18. letu starosti državljanstvo Republike Slovenije ni prenehalo na podlagi odpusta, odreka ali odvzema.

Otroka lahko priglasi za državljana Republike Slovenije tisti od staršev, ki je državljan Republike Slovenije. Izpolnjeni in podpisani vlogi mora priložiti:

  • izpisek iz matičnega registra na mednarodnem obrazcu za otroka,
  • izpisek iz matičnega registra za očeta/mater (če je rojen v tujini)
  • izpisek iz poročne knjige na mednarodnem obrazcu, če sta zakonsko zvezo sklenila v tujini,
  • zapisnik o priznavanju očetovstva, če zakonska zveza ni bila sklenjena (s prevodom v slovenski jezik),
  • potrdilo o prijavi prebivališča za otroka,
  • 13,00 € (konzularna taksa).

Več informacij s področja državljanstva je dostopnih na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije.


Izredna naturalizacija za osebe slovenskega porekla, ki živijo izven meja Slovenije

Če je prosilec slovenski izseljenec oziroma njegov potomec do drugega kolena v ravni vrsti ali pripadnik avtohtone slovenske narodne skupnosti v zamejstvu, ki uveljavlja korist države iz nacionalnih razlogov, ni treba izpolnjevati pogoja neprekinjenega prebivanja v Republiki Sloveniji na podlagi urejenega statusa tujca, pogoja zagotovljenih sredstev, ki zagotavljajo materialno in socialno varnost, če niso zavezanci za plačilo davkov v Republiki Sloveniji, in tudi ne pogoja poravnanih davčnih obveznosti.

Prosilec v postopku izkaže aktivno vez z Republiko Slovenijo oziroma aktivno večletno delovanje v slovenskih društvih, šolah slovenskega jezika ali slovenskih izseljenskih, zdomskih ali manjšinskih organizacijah ali da je bil odpuščen iz slovenskega državljanstva zaradi razumljivih razlogov in ponovno prosi za sprejem v slovensko državljanstvo. Prosilec prošnji priloži še priporočila ustreznih organizacij, ki potrjujejo njegovo aktivno vez z Republiko Slovenijo.

Obstoj nacionalnih razlogov na podlagi mnenja Urada Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu predhodno ugotovi Vlada Republike Slovenije. Mnenje o izpolnjevanju meril iz prvega odstavka tega člena, ko je to mogoče, poda pristojno diplomatsko-konzularno predstavnišvo Republike Slovenije.