Veleposlaništvo RS Berlin /Konzularni oddelek /Matične zadeve /

Matične zadeve

Pravna podlaga: Zakon o matičnem registru, Zakon o osebnem imenu

Državljani Republike Slovenije, ki prebivajo v tujini, lahko na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije uredijo nekatere upravne zadeve, za katere postopki potekajo v Republiki Sloveniji.

Državljan Republike Slovenije, ki stalno ali začasno živi v tujini, lahko na diplomatsko-konzularnem predstavništvu npr.:

  • vloži prošnjo za pridobitev izpiska iz matičnega registra o rojstvu, matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, matičnega registra o smrti in drugih potrdil (npr. potrdila o državljanstvu, potrdila o samskem stanu),
  • vloži prošnjo za spremembo osebnega imena.

Za večino tovrstnih storitev je potrebno plačati konzularno takso.