Veleposlaništvo RS Berlin /Politični oddelek /

Politični oddelek

Politično sodelovanje

Zvezna republika Nemčija je priznala neodvisno in samostojno državo Republiko Slovenijo 18. decembra 1991, 15. januarja 1992 pa sta državi navezali tudi diplomatske odnose. Istega leta je Republika Slovenija odprla svoje Veleposlaništvo v Bonnu, v Münchnu pa generalni konzulat, katerega delovanje je vezano na dve nemški zvezni deželi, in sicer Bavarsko ter Baden-Württemberg. Po nemški združitvi in preselitvi večine nemških zveznih institucij v Berlin, je leta 2000 svoj sedež v center Berlina preneslo tudi slovensko veleposlaništvo, na naslov Hausvogteiplatz 3-4, kjer se nahaja še danes.

Odnosi med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo so tradicionalno odlični in prijateljski. Nemčija je strateška, politična in gospodarska partnerica Slovenije. ZRN je Slovenijo podpirala že med osamosvajanjem, pa tudi v času pridruževanja evro-atlantskim povezavam, pomagala ji je tudi pri vzpostavitvi tržnega gospodarstva. ZRN danes predstavlja ključno gospodarsko partnerico in eno najpomembnejših političnih zaveznic Republike Slovenije, s katero ima Republika Slovenija razvejano in poglobljeno sodelovanje na vseh nivojih in področjih. Prijateljske odnose državi krepita tudi na podlagi skupne zavezanosti k temeljnim vrednotam v okviru Evropske unije, zveze NATO, Organizacije združenih narodov, Sveta Evrope, Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, ipd.

Zvezna Republika Nemčija in Republika Slovenija sta podobno misleči državi tako znotraj Evropske unije kot tudi drugih mednarodnih okvirov, kar se kaže tudi v številnih sorodnih pogledih glede aktualnih evropskih in mednarodnih vprašanj. Obe državi se ob tem zavzemata za iskanje skupnih evropskih rešitev na izzive v EU in v svetu, hkrati pa sta tudi zavezani multilateralizmu ter ohranjanju poštenega in na pravilih slonečega svetovnega reda, zavedajoč se, da globalne probleme ni moč rešiti skozi nacionalizme ter na podlagi enostranskih ravnanj in odločanj. Zvezna republika Nemčija in Republika Slovenija imata prav tako sorodne poglede glede prihodnosti Evropske unije, krepitve vladavine prava, zagotavljanja stabilnosti Zahodnega Balkana in ohranjanja evro-atlantske perspektive za države te regije.

Odraz zelo dobrih in tesnih dvostranskih odnosov so tudi številni sestanki in obiski na visoki ravni. Bogati stiki so vzpostavljeni tako na zvezni kot na regionalni ravni. Ob tem Zvezno Republiko Nemčijo in Republiko Slovenijo povezuje tudi strateški dialog med državama. Politični dialog med državama je sicer dobil novo dinamiko in pomen že ob obisku nemške zvezne kanclerke dr. Angele Merkel v Ljubljani (30. avgusta 2011), ob katerem je bila sprejeta tudi Deklaracija o poglobljenem sodelovanju na področjih skupnega interesa. Slednja predstavlja pomemben mehanizem za poglobljeno sodelovanje med vladama in ministrstvi na različnih ravneh, od najvišje politične ravni do ravni državnih uslužbencev. Ob 25. obletnici vzpostavitve dvostranskih odnosov med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo sta takratna ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije ter Zvezne republike Nemčije, Karl Erjavec in Sigmar Gabriel, v Berlinu 9. maja 2017 podpisala Skupno izjavo o nameri o slovensko-nemškem dialogu, s čimer je prišlo do vzpostavitve novega, formalnega okvirja sodelovanja, ki gre v smeri rednih srečanj ministrov za zunanje zadeve, pa tudi drugih posameznih resornih ministrstev. Izjava ob tem oblikuje nove možnosti sodelovanja na izbranih področjih obojestranskega interesa ter nove možnosti dvostranskega dialoga med državama. Skladno z izjavo se pripravljajo tudi izvedbeni načrti oziroma delovni programi za operativno izvajanje slovensko-nemškega dialoga. 

V zadnjih letih se je tudi na tej podlagi nadaljevalo s krepitvijo dinamike stikov in političnega dialoga med Zvezno republiko Nemčijo in Republiko Slovenijo. V letu 2018 (12. oktobra) je Berlin obiskal tudi predsednik vlade Republike Slovenije Marjan Šarec, kar je bil njegov prvi dvostranski obisk katere od držav, zato ga je bilo moč razumeti tudi v smislu dodatne potrditve tesnega sodelovanja med obema državama. Predsednik vlade Republike Slovenije Marjan Šarec se je v okviru uradnega obiska srečal z gostiteljico, nemško zvezno kanclerko Angelo Merkel, pogovore pa je opravil tudi s predsednikom nemškega zveznega parlamenta (Bundestag) dr. Wolfgangom Schäublom. Berlin je 3. decembra 2018 obiskal tudi aktualni zunanji minister Republike Slovenije dr. Miro Cerar, ki se je srečal z nemškim zunanjim ministrom Heikom Maasom, pogovore pa je prav tako opravil tudi s  predsednikom Bundestaga dr. Wolfgangom Schäublom. Oba obiska sta ponovno potrdila, da so odnosi med Republiko Slovenijo in Zvezno Republiko Nemčijo odlični tako na bilateralnem kot multilateralnem področju ter da med obema državama vlada visoka stopnja vzajemnega razumevanja. Razvidno je bilo, da državi delita poglede glede številnih aktualnih evropskih in mednarodnih vprašanj ter da sta zainteresirani za nadaljnjo poglabljanje sodelovanja na vseh področjih skupnega interesa, vključno s krepitvijo gospodarskega sodelovanja in blagovne menjave.

Odlični odnosi med državama ter interes za nadaljnjo poglobitev dvostranskega sodelovanja in sodelovanja glede pomembnejših vprašanj v mednarodni skupnosti sta bila potrjena tudi ob zadnjem obisku (od 12. do 14. marca 2018) predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja v Berlinu. Poleg pogovorov z gostiteljem, predsednikom Zvezne republike Nemčije Frankom-Walterjem Steinmeierjem, se je predsednik Republike Slovenije srečal še s predsednikom nemškega Bundestaga dr. Wolfgangom Schäublejem, nemško zvezno ministrico za obrambo Ursulo von der Leyen in ministrskim predsednikom nemške zvezne dežele Brandenburg Dietmarjem Woidkom. Predsednik republike se je z delegacijo udeležil tudi letnega sprejema Nemškega združenja malih in srednjih podjetij – BVWM, kjer je gostujoče nagovoril kot glavni govornik. V vseh razgovorih so bile osrednje teme poglobitev dvostranskega političnega, pa tudi gospodarskega sodelovanja, izmenjani so bili pogledi glede prihodnosti EU in njene širitve, prav tako je bilo govora o aktualnih globalnih in varnostnih izzivih.

Med državama prav tako obstajajo dobri in prijateljski medparlamentarni odnosi, ki izhajajo še iz časov pred osamosvojitvijo in so jih potrdili tudi obiski v zadnjih letih (uradni obisk predsednika Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milana Brgleza in predstavnikov Skupine prijateljstva z Nemčijo v Državnem zboru Republike Slovenije v letu 2016).

Državni zbor Republike Slovenije ima tesne stike tudi s parlamenti posameznimi nemških zveznih dežel, predvsem z Baden-Württembergom, Bavarsko, Hessnom in Saško.

V tekočem mandatu Državnega zbora (2018-2022) Skupino prijateljstva z Zvezno republiko Nemčijo vodi mag. Branko Grims (SDS). Aktualni predsednik nove parlamentarne skupine v nemškem zveznem parlamentu z imenom "Severni Jadran – (Nördliche Adria)", ki je zadolžena za sodelovanje Nemčije s Slovenijo, po novem pa tudi Hrvaško, je poslanec Oliver Luksic iz stranke FDP (nemški liberalci). Ena zanimivejših točk sodelovanja so t.i. IPS (mednarodne parlamentarne štipendije), ki jih nemški Bundestag vsako leto podeli tujim študentom. Doslej je v okviru tega programa v Bundestagu opravljalo prakso že preko 30 študentov iz Slovenije.

Slovenija si prizadeva tudi za okrepitev tradicionalnega sodelovanja s posameznimi nemškimi zveznimi deželami, na primer s Svobodno deželo Bavarsko, s katero ima vzpostavljene odnose že od leta 1972 dalje. V tem okviru je pomembna Stalna mešana slovensko – bavarska komisija, katere osrednje delovanje je usmerjeno v krepitev gospodarskega sodelovanja.

Prizadevanja veleposlaništva za poglobljeno sodelovanje s posameznimi zveznimi deželami so bila v zadnjih letih sklenjena z novo postavljeno mrežo častnih konzulov Republike Slovenije v posameznih nemških zveznih deželah, in sicer v  zveznih deželah Hessen, Porenje-Pfalško in Posarje, s sedežem v Frankfurtu na Majni (častni konzul gospod Stefan Messer), v zveznih deželah Saška, Saška - Anhalt in Turingija, s sedežem v Dresdnu (častni konzul gospod Martin F. Bergmann), v zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija, s sedežem v Dortmundu (častni konzul gospod Peter H. Voß), v zvezni deželi Baden-Württemberg, s sedežem v Stuttgartu (častni konzul dr. Matthias Karl) in v zvezni deželi Spodnji Saški, s sedežem v Hannovru (častni konzul dr. Dirk Stenkamp).

Veleposlaništvo si pri svojem delu prizadeva za ohranitev in okrepitev dvostranskih odnosov ter promocijo Slovenije z gospodarskega, kulturnega in turističnega vidika. Aktivno sodeluje tudi pri iskanju novih oblik dvostranskega sodelovanja, kot tudi sodelovanja v mednarodnem kontekstu, kar vključuje tudi strateško načrtovanje za prihodnji razvoj odnosov med državama.

Dodatno priložnost za nadaljnjo nadgradnjo odnosov med državama predstavlja tudi že drugo skupno predsedovanje Zvezne republike Nemčije in Republike Slovenije Svetu EU v okviru t.i. Tria (v obdobju 2020/2021, skupaj s Portugalsko).

 

Uporabne povezave


Kronološki pregled bilateralnih obiskov in srečanj v preteklih dveh letih:

2016

13.- 14.1.2016 – udeležba predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja na "Welt Economic Summit" v Berlinu

15.- 17.1.2016 – udeležba ministra za kmetijstvo Dejana Židana na Grüne Woche -  globalni forum za prehrano in kmetijstvo v Berlinu

3.2.2016 – udeležba generalnega direktorja MZZ RS Tomaža Lovrenčiča na zasedanju mednarodne kontaktne skupine za Afganistan in Pakistan v Berlinu

12.- 14.2.2016 - udeležba predsednika RS Boruta Pahorja na MSC 2016

3. – 4.3.2016 – udeležba ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Maje Makovec Brenčič na OECD mednarodnem vrhu o učiteljskem poklicu v Berlinu

4. – 6.3.2016 – udeležba ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazda Žmavca na posvetu slovenskih organizacij v Baasemu

10. – 11.3.2016 – udeležba ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška na turističnem sejmu ITB v Berlinu

14. – 15.3.2016 – udeležba ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja na sejmu CEBIT v Hannovru

5.4.2016 – srečanje ministra za finance dr. Dušana Mramorja z nemškim ministrom za finance Wolfgangom Schäublom v Berlinu

10. – 12.5.2016 – uradni obisk predsednika Državnega zbora RS dr. Milana Brgleza v Nemčiji (Dresden in Berlin)

18. – 19.5.2016 – udeležba državnega sekretarja na finančnem ministrstvu Metode Dragonje in generalnega direktorja na zunanjem ministrstvu dr. Roberta Kokalja na OVSE konferenci "Connectivity for Commerce and Investment" v Berlinu

22.6.2016 – obisk mag. Zdravka Luketiča, podžupana Mestne občine Maribor in Staneta Kocutarja, skrbnika najstarejše vinske trte, ob sajenju potomke najstarejše vinske trte in praznovanju 25. obletnice samostojnosti RS v Berlinu

22. – 23.6.2016 – obisk ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu v Berlinu ob  praznovanju 25. obletnice samostojnosti RS

20.7.2016 – bilateralne EU konzultacije pod vodstvom generalnega direktorja za EU zadeve mag. Davida Brozine med ministrstvoma za zunanje zadeve Slovenije in Nemčije v Berlinu

22.7.2016 – bilateralne konzultacije na temo človekovih pravic pod vodstvom mag. Božene Forštnarič Boroje, vodje sektorja za človekove pravice na MZZ RS med ministrstvoma za zunanje zadeve Slovenije in Nemčije v Berlinu

27.8.2016 – srečanje predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja z nemško kanclerko Angelo Merkel v Mesebergu

31.8. – 2.9.2016 – udeležba državne sekretarke na zunanjem ministrstvu Darje Bavdaž Kuret na OVSE konferenci v Potsdamu

23.9.2016 – srečanje ministrice za notranje zadeve Vesne Györköš Žnidar z nemškim notranjim ministrom Thomasom de Maizierjem v Berlinu

28. – 30.9.2016 – obisk skupine prijateljstva z Nemčijo v Državnem zboru RS v Berlinu

4.10.2016 – udeležba ministra za kmetijstvo mag. Dejana Židana na konferenci o gorskem kmetijstvu v okviru Alpske konvencije v Garmisch Partenkirchnu

10. – 11.10.2016 – udeležba ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja na konferenci Readie Policy Summit v Berlinu

19. – 21.10.2016 – udeležba veleposlanice Blanke Jamnišek na OVSE konferenci o toleranci in raznolikosti (kot panelistka) v Berlinu

19.10.2016 – udeležba državne sekretarke na ministrstva za kulturo Damjane Pečnik na Frankfurtskem knjižnem sejmu

29.11.2016 – udeležba Tilna Božiča, državnega sekretarja na ministrstvu za finance na okrogli mizi "Davčne reforme v Sloveniji, Avstriji in Nemčiji" v Berlinu

7. – 8.12.2016 – udeležba predsednika vlade RS dr. Mira Cerarja na konferenci Friedrich Naumann Stiftung "Re-Shaping Europe" v Berlinu

2017

22. – 25.1.2017 – delovni obisk Kristine Plavšak-Krajnc, direktorice Urada RS za komuniciranje, v Berlinu

8. – 10.2.2017 – obisk predsednika RS Boruta Pahorja v Berlinu in srečanje z nemško kanclerko Angelo Merkel

31.3. – 2.4.2017 – obisk članov parlamentarne skupine NATO v Državnem zboru RS v Berlinu

9.5.2017 – srečanje ministra za zunanje zadeve RS Karla Erjavca z nemškim zunanjim ministrom Sigmarjem Gabrielom ter podpis izjave o strateškem sporazumu med RS in ZRN v Berlinu

18.5.2017 – obisk ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška pri ministrici za gospodarstvo dežele Baden-Württemberg Nicole Hoffmeister-Kraut v Stuttgartu

24.5.2017 – Udeležba državne sekretarke na ministrstvu za zunanje zadeve Sanje Štiglic na konferenci "Central and Eastern Europe and Sub-Saharan Africa: Seeking new Partnership?" (kot panelistka) v Berlinu

12.6.2017 – obisk državnega sekretarja na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Petra Pogačarja na OECD delavnici "The future of social protection" v Berlinu

22.6.2017 – obisk bavarskega ministrskega predsednika Horsta Seehoferja v Ljubljani

23.8.2017 – bilateralne konzultacije pod vodstvom državnega sekretarja na ministrstvu za zunanje zadeve Iztoka Mirošiča z državnim ministrom za Evropo Michaelom Rothom iz nemškega zunanjega ministrstva v Berlinu

2018

16.1.2018 – obisk ministra za pravosodje mag. Gorana Klemenčiča v Berlinu v okviru predstavitve pred nemško delegacijo Generalne skupščine Sveta Evrope

18.-20.1.2018 – Obisk ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejana Židana na 83. Mednarodnem zelenem sejmu in na 10. Globalnem forumu za hrano in kmetijstvo v Berlinu

8.-9.3.2018 – Obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na največji svetovni turistični borzi ITB v Berlinu

12.-14.3.2018 – Obisk predsednika RS Boruta Pahorja v Berlinu, srečanje na BVMW, s predsednikom Bundestaga dr. Wolfgangom Schäublom ter zveznim predsednikom Nemčije Frank-Walter Steinmeierjem

15.5.2018 – Obisk ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejana Židana v Berlinu v okviru obeležitve svetovnega dneva čebel ter srečanje z nemško ministrico za prehrano in kmetijstvo Julio Klöckner

16.-17.5.2018 – Konzultacije državnega sekretarja Iztoka Mirošiča z državnim ministrom na zunanjem ministrstvu ZRN Michaelom Rothom

31.5.2018 – Obisk direktorja ITF veleposlanika Tomaža Lovrenčiča v Berlinu, razgovori na nemškem zunanjem ministrstvu

4.7.2018 – Bilateralne gospodarske konzultacije generalne direktorice Direktorata za gospodarsko diplomacijo Alenke Suhadolnik v Berlinu

9.-10.10.2018 – Udeležba ministra za kulturo Dejana Prešička na Mednarodnem knjižnem sejmu v Frankfurtu

12.10.2018 – Obisk predsednika Vlade RS Marjana Šarca v Berlinu; srečanje z nemško kanclerko Angelo Merkel in predsednikom Bundestaga dr. Wolfgangom Schäublom

21.-22.10.2018 – Obisk ministra za kulturo Dejana Prešička v Münchnu in srečanje z bavarsko ministrico za znanost in umetnost dr. Marion Kiehle

22.-23.11.2018 – Obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška v Berlinu in Hannovru; srečanje z nemškim zveznim gospodarskim ministrom Petrom Altmaierjem v Berlinu; svečana otvoritev Konzulata RS v Spodnji Saški s sedežem v Hannovru

22.11.2018 – Bilateralne konzultacije državnega sekretarja mag. Dobrana Božiča z državnim ministrom na nemškem zunanjem ministrstvu Michaelom Rothom; sledili pogovori v Uradu nemške kanclerke

2.-4.12.2018 – Obisk ministra za zunanje zadeve dr. Mira Cerarja v Berlinu; srečanje z nemškim zunanjim ministrom Heikom Maasom ter predsednikom Bundestaga dr. Wolfgangom Schäublom