Veleposlaništvo RS Berlin /Ekonomski oddelek /Osnovne gospodarske informacije o Sloveniji  /

Osnovne gospodarske informacije o Sloveniji

Slovenija je 1. maja 2004 postala članica Evropske unije, leta 2007 pa je prevzela evro, kar je še povečalo njeno mednarodno konkurenčnost. Danes Slovenija predstavlja uspešno državo z dobro logistično lego, ki je zanimiva za mednarodne investitorje.


Slovenija predstavlja relativno majhno tržišče, saj njeno prebivalstvo znaša le nekaj več kot 2 milijona prebivalcev. Ne glede na njeno majhnost uspešno krmari v mednarodnih gospodarskih vodah. Slovenija je imela uspešno gospodarstvo že v času, ko je bila del Jugoslavije, po osamosvojitvi pa je še bolj aktivno začela poslovati tudi v mednarodnem okolju, kar jo je pognalo na vrh najuspešnejših tranzicijskih držav. Vse od osamosvojitve naprej je izkazovala vztrajno gospodarsko rast v povprečni višini okoli 4% BDP, ki pa se je začela, zaradi mednarodnih dejavnikov, v zadnjem delu leta 2008 ohlajati. Ponovno je začel blago rasti že v 2. četrtletju 2009, vendar tako počasna rast ni mogla odtehtati ostrega padca v letu 2008 in prvem četrtletju 2009, zato je Slovenija leto 2009 zaključila negativno. Leti 2010 in 2011 sta pomenili delno izboljšanje, vendar zaradi pomanjkanja nekaterih strukturnih reform in pa tudi W oblike krize, ki je prešla v dolžniško krizo (le-ta pa bo imela vpliv tudi na realno gospodarstvo), še ni ujela takšnih stopenj rasti, ki bi zmanjšale zaostanek za povprečjem BDP EU 27.   

V Sloveniji je bil v drugem četrtletju 2014 ob krepitvi rasti izvoza in nadaljnjih znakih stabilizacije razmer v domačem okolju bruto domači proizvod medletno večji za 2,9 %. Skupaj se je v prvi polovici leta 2014 povečal za 2,5 odstotka.  (več glej na http://goo.gl/dqpLw0).

Razmere na trgu dela kažejo znake stabilizacije, a še naprej ostajajo zaostrene. Rast gospodarske aktivnosti v Sloveniji, ki traja tri zaporedna četrtletja, pozitivno vpliva na zaposlenost. Število delovno aktivnih se postopno povečuje, najbolj v tržnih in nekoliko tudi v javnih storitvah. Naraščanje števila registriranih brezposelnih, ki je bilo izrazito zlasti ob koncu lanskega in v začetku letošnjega leta, se je ustavilo. Zaposlenost se je v drugem četrtletju na letni ravni povečala za 0,7 odstotka. Konec aprila 2014 je bilo brezposelnih 123.636 oseb, kar je za 2.304 oseb oz. 1,9 % več kot v enakem mesecu lani. Med vsemi brezposelnimi je bil delež mladih do 29 let v prvih štirih mesecih precej višji kot v enakem obdobju lani. Povprečna bruto plača na zaposlenega se je v prvem četrtletju nadalje zvišala, k temu pa je znova prispevala predvsem rast plače v zasebnem sektorju, ki se po stagnaciji v letu 2012 zadnje leto znova postopoma krepi.

Cene življenjskih potrebščin so se maja povišale za 0,6 %, k temu so poleg sezonskih dejavnikov (višje cene sadja in obleke) prispevale predvsem višje cene tobačnih izdelkov in komunalnih storitev. Skromno medletno inflacijo (0,7 %) pa še naprej zaznamuje šibka gospodarska aktivnost ter odsotnost inflacijskih pritiskov iz domačega in mednarodnega okolja.

Zniževanje obsega kreditov domačim nebančnim sektorjem pri domačih bankah se je postopoma umirjalo tudi aprila. V prvem četrtletju je bilo za približno 40 % manjše kot v enakem obdobju lani. K temu je največ prispevalo upočasnjeno razdolževanje podjetij in NFI. Banke so se še naprej razdolževale v tujini in zmanjševale obseg obveznosti do ECB. Ponovno pa se je marca okrepil delež slabih terjatev, in sicer za 0,6 o. t. na 14,5 % celotne izpostavljenosti bančnega sistema. Precej se je povečalo tudi oblikovanje dodatnih rezervacij in oslabitev.

Na letošnji lestvici mednarodne konkurenčnosti Slovenija ostaja na dnu uvrščenih držav. V poročilu IMD o konkurenčnosti držav za leto 2014 je Slovenija letos nazadovala na 55. mesto (med 60 državami), kar je tri mesta nižje kot lani oziroma 23 mest nižje kot v letu 2008. Ključni dejavnik poslabšanja letos so bili makroekonomski podatki za lansko leto. Ankete med gospodarstveniki se sicer ne poslabšujejo več, a anketiranci ostajajo nezadovoljni z učinkovitostjo države in možnostmi za poslovanje. Raziskava, podobno kot v preteklih letih, tudi ugotavlja, da so ključne konkurenčne prednosti Slovenije predvsem visoka stopnja izobraženosti delovne sile in zanesljiva infrastruktura, mednarodno konkurenčnost pa zavirajo neučinkovit pravni red, nestabilnost politik in delovanje vlade ter državnega aparata.

Po OECD kazalnikih blaginje pa se Slovenija uvršča na sredino med proučevanimi državami. Po Indeksu boljšega življenja 2014 (OECD) se Slovenija uvršča na 19. mesto (med 36 državami), kar je nekoliko bolje kot lani. Najbolje se uvršča po komponentah aktivnost civilne družbe in izobraževanje, najslabše pa pri zadovoljstvu z življenjem. 

 

Prebivalstvo Slovenije

2.060.814

Površina

20.273 km2

Glavno mesto

Ljubljana (274.826 prebivalcev 2013)

BDP 2013

35.275 mio EUR

BDP per capita 2013

17.128 EUR

Ostala večja mesta

Maribor, Celje, Kranj, Koper, Novo mesto, Velenje, Ptuj

Valuta

Evro

Stopnja realne rasti BDP 2012/2013

-1,1%

Zadolženost države 2013

71,7% BDP-ja oz. 25.307 mio EUR

Stopnja registrirane brezposelnosti apr. 2014

13,4 %

Povprečni mesečni dohodek na gospodinjstvo 2012

1.798,09 EUR

Povprečna mesečna plača apr. 2014

1.001,03 EUR

Davek na dobiček  2014

17%

DDV

Splošna stopnja 22%, znižana stopnja 9,5%

Zunanja trgovina 2013

Izvoz: 21.549 mio EUR

Uvoz: 22.114 mio EUR

Največji trgovinski partnerji 2013

Izvoz: Nemčija, Italija, Avstrija, Hrvaška, Francija

Uvoz: Nemčija, Italija, Avstrija, Hrvaška, Madžarska

Inflacija 2013

0,8

 

Vse osnovne kazalce o Sloveniji, informacije o poslovnem okolju, režimu investiranja, načinu ustanavljanja podjetij, delovni zakonodaji, obdavčitvi in ostale podatke lahko pridobite na naslednji povezavi: http://www.poslovniportal.si/Doing_Business_Slovenia.php