Veleposlaništvo RS Berlin /Konzularni oddelek /Popotniki /

Popotniki

Aktualne informacije za popotnike (npr. varnost potovanj, napotki pred potovanjem v tujino, …) so dostopne na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve.

Vinjete

CESTNINSKI RAZRED

VELJAVNOST

CENA (v EUR)

1

Tedenska vinjeta

7,50

1

Polletna vinjeta

30,00

1

Letna vinjeta

55,00

2A

Tedenska vinjeta

15,00

2A

Mesečna vinjeta

30,00

2A

Letna vinjeta

110,00

2B

Tedenska vinjeta

30,00

2B

Mesečna vinjeta

60,00

2B

Letna vinjeta

220,00

*Cestninski razred 1: enosledna motorna vozila.

*Cestninski razred 2A: Bivalna vozila in dvosledna motorna vozila z višino vozila nad prvo osjo do 1,30m, keterih največja dovoljena masa ne presega 3,500kg, s priklopnim vozilom ali brez njega.

*Cestninski razred 2B: Dvosledna motorna vozila z višino vozila nad prvo osjo 1,30m ali več, katerih majvečja dovoljena masa ne presega 3,500kg, s priklopnim vozilom ali brez njega.

Za vožnjo po cestninski cesti brez veljavne nalepke – vinjete oziroma brez plačila cestnine je predvidena globa v znesku od 300 do 800 EUR.

o   Letna vinjeta za tekoče leto velja od 1. decembra predhodnega leta do 31. januarja naslednjega leta (skupaj 14 mesecev).

o   Polletna vinjeta velja šest mesecev od dneva njenega nakupa oziroma do preteka zadnjega dneva v šestem mesecu, če v šestem mesecu takšnega dneva ni.

o   Mesečna vinjeta velja od trenutka nakupa vinjete do preteka dneva z isto številko en mesec po dnevu njenega nakupa oziroma do preteka zadnjega dneva v mesecu, če v naslednjem mesecu takšnega dneva ni.

o   Tedenska vinjeta velja sedem zaporednih koledarskih dni od vključno dneva, ki ga določi uporabnik ob nakupu vinjete.

Več na www.dars.si