Veleposlaništvo RS Berlin /Johann Weikhard Valvasor (1641-1693) /

Johann Weikhard Valvasor (1641-1693)

Johann Weikhard Valvasor (1641-1693) je v svojem monumentalnem delu Slava Vojvodine Kranjske kot prvi v znanstveni obliki opisal družbene in naravne danosti in posebnosti območja, ki ga danes večjidel obsega država Slovenija; natančni opisi in raziskave so v njegovem času širom sveta vzbudili zanimanje za nenavadno deželico in njen živelj in postali hitro znani v krogih poznavalcev. Nanj pa ne glejmo le kot na znanstvenika in predstavnika duhovnega izročila, ampak ga upoštevajmo tudi kot iniciatorja našega turizma. Da je lahko svoje knjige objavil v tiskani obliki, pa je zapravil vse, kar je imel, vključno s knjižnimi zbirkami.