Veleposlaništvo RS Berlin /Jacobus Gallus (1550-1591) /

Jacobus Gallus (1550-1591)

Jacobus Gallus (1550-1591) s samozvalnim vzdevkom „Carniolus“ je bil slavni, v različnih deželah takratne Evrope aktivni poznorenesančni skladatelj, katerega ugledne pesmi in kompozicije žive naprej v mnogih delih. Gallus je, mimogrede, latinska ustreznica njegovega verjetnega slovenskega imena „Petelin“; medtem ko latinski izraz ne pove dosti o njegovi dejavnosti, je petelin (kar pomeni isto) v slovanskem besedju izveden kot Nomen agentis iz peti – nomen est omen. Naj pripomnimo, da je nemška beseda Hahn po drugi strani v zvezi s korenom za petje v latinskem glagolu canere in poznejšem intenzivu cantare, podobno kot ima beseda Schwan (labod, izraz za še eno pojočo ptico) vzporednico v latinskem glagolu sonare ali slovenskem zvoniti in samostalniku zvon. Če pogledate v zgodovino berlinskih koncertov, odkrijete ime ...