Veleposlaništvo RS Berlin /Slovenci čutijo in pišejo /Peter H. Voß, častni konzul Republike Slovenije v Severnem Porenju - Westfaliji /

Peter H. Voß, častni konzul Republike Slovenije v Severnem Porenju - Westfaliji

"Diplomatische Vertretungen und Honorarkonsulate sind die Pfeiler von Brücken zwischen Völkern. Die vor 25 Jahren errichtete Brücke zwischen der jungen Republik Slowenien und der Bundesrepublik Deutschland verbindet zwei Völker, die sich kulturell seit Jahrhunderten nahe stehen, deren Lebensauffassungen miteinander harmonieren und deren Wirtschaftsgefüge sich ständig weiter verzahnt. Zusammen mit der slowenischen Botschaft in Berlin fördern wir die enge Verflechtung der beiden Kultur- und Wirtschaftsregionen seither mit großem Erfolg. Wir haben erreicht, dass unsere Regionen im Zentrum Europas nicht nur mehr Verständnis füreinander entwickelt, sondern darüber hinaus menschliche Verbindungen gestärkt und die gegenseitige Sympathie vertieft haben."

"Diplomatska predstavništva in častni konzulati so podporni stebri mostov med narodi. Pred 25 leti vzpostavljen most med mlado Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo, ki povezuje dva naroda, ki sta si že stoletja kulturno zelo blizu, katerih življenjski pogledi so si podobni in harmonirajo in katerih gospodarske strukture se zmeraj bolj prepletajo. Skupaj z Veleposlaništvom Republike Slovenije v Berlinu spodbujamo tesno sodelovanje obeh kulturnih in gospodarskih regij – z velikim uspehom. Skupaj smo dosegli, da sta naši regiji v centru Evrope ne le razvili večje razumevanje ena za drugo, temveč smo več kot le to okrepili človeške odnose in poglobili medsebojno simpatijo."