Veleposlaništvo RS Berlin /Izredni dogodki - COVID-19 /COVID-19: VELJAVNI UKREPI V NEMČIJI /

POTOVALNI NASVET

 Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije zaradi še vedno prisotne možnosti okužbe z virusom COVID-19 slovenskim državljanom svetuje, da pri načrtovanju poti v tujino spremljajo širjenje virusa in njegove prisotnosti na območju načrtovane poti ter preverijo pogoje vstopa v ciljno državo ter upoštevajo odločitve tamkajšnjih oblasti.

Spremljajte tudi aktualne potovalne nasvete (https://www.gov.si/teme/varnost-potovanj/) Ministrstva za zunanje zadeve.

Če se nahajate v Nemčiji, in menite, da ste morda okuženi, se v primeru bolezenskih simptomov in suma na okužbo obrnite na pristojni nemški urad za zdravje. Kontaktne podatke slednjega lahko z navedbo vaše nemške poštne številke poiščete na spletni povezavi: https://tools.rki.de/PLZTool/


NUJNA KONZULARNA POMOČ
Za nujne konzularne zadeve je veleposlaništvo dosegljivo vsak delovnik med 9. in 17. uro na +49 (0)30 20 61 45 0. Izven uradnih ur smo za nujne primere dosegljivi na dežurni številki + 49 15 228 155 151.

Tisti, ki se nahajate na območju zveznih dežel Bavarske in Baden-Württemberga, se lahko obrnete na Generalni konzulat Republike Slovenije v Münchnu.

 

NADZOR NA MEJAH PRI VSTOPU V NEMČIJO
Slovenski državljani za vstop v Nemčijo ne potrebujejo utemeljenega razloga. Za potnike, ki prihajajo iz slovenskih statističnih regij, ki so na nemškem seznamu rizičnih območij, veljajo posebna pravila glede obvezne karantene, testiranja in prijave prihoda pristojnemu zdravstvenemu urad.

Nemčija je z 16. 6. 2020 ukinila mejni nadzor na notranjih schengenskih mejah. Za vstop v Nemčijo državljanom članic EU, schengenskega prostora in Združenega kraljestva ni več potreben utemeljen razlog.

Potniki, ki v Nemčijo vstopajo iz tretjih držav, za vstop v državo potrebujejo utemeljen razlog (npr. poklicni, izobraževalni, medicinski in družinski razlogi). Eden izmed utemeljenih razlogov je tudi tranzit v domovino oz. v državo stalnega prebivališča. Za utemeljitev vstopa je potrebno predložiti ustrezna dokazila (npr. rezervirane ali kupljene vozovnice za nadaljevanje potovanja).

Aktualne informacije o mejnih kontrolah lahko preverite tudi na spletnih straneh zveznega ministrstva za notranje zadeve (v nemščini: (https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html, v angleščini: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html). 

 

KARANTENA PO VSTOPU V NEMČIJO
Za potnike, ki prihajajo v Nemčijo iz rizičnih območij, je predvidena obvezna karantena in testiranje. Prav tako je obvezna prijava prihoda krajevno pristojnemu zdravstvenemu uradu.

Aktualni seznam rizičnih območij je dostopen tukaj: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

Slovenske statistične regije na nemškem seznamu rizičnih območij
GORENJSKA (od 7.10.2020) : občine Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas – Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri in Žirovnica

GORIŠKA (od 24.10.2020): Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren – Kostanjevica, Nova Gorica, Renče – Vogrsko, Šempeter – Vrtojba, Tolmin, Vipava

JUGOVZHODNA (od 17.10.2020): občine Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Novo mesto, osilnica, Ribnica, Semič, Sodražica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk

KOROŠKA (od 30.9.2020): občine Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec in Vuzenica

OSREDNJESLOVENSKA (od 7.10.2020): občine Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Ljubljana, Logatec, Log – Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice, in Vrhnika

PODRAVSKA (od 17.10.2020): občine Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče – Slivnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Maribor, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Poljčane, Ptuj, Rače – Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Središče ob Dravi, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slov. goricah, Sveti Andraž v Slov. goricah, Sveti Jurij v Slov. goricah, Sveti Tomaž, Šentilj, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale

POMURSKA (od 17.10.2020): občine Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej

POSAVSKA (od 24.10.2020): Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče, Sevnica

PRIMORSKO-NOTRANJSKA (od 23.9.2020): občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška Dolina, Pivka in Postojna

SAVINJSKA (od 7.10.2020): občine Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno ob Savinji, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče in Žalec

ZASAVSKA (od 7.10.2020): občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija

Prihodi is Slovenije v Nemčijo
Potniki, ki prihajajo iz slovenskih statističnih regij, ki so na nemškem seznamu rizičnih območij, morajo slediti naslednjim pravilom:
- Obvezna je prijava prihoda krajevno pristojnemu zdravstvenemu uradu (pristojni urad poiščete z vpisom poštne številke nemškega kraja, kjer boste bivali, na tej spletni strani: https://tools.rki.de/PLZTool/)
- Obvezna je 14-dnevna karantena.
- Obvezno je opravljanje testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2.

Za osebe, ki ob vstopu v Nemčijo preložijo negativni izvid testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 ni potrebno v karanteno. Izvid testa ne sme biti starejši od 48 ur in mora biti v nemškem ali angleškem jeziku. Test mora biti opravljen v državi članici EU ali eni izmed držav na tem seznamu: https://www.rki.de/.../N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html.

Konkretna pravila glede obvezne karantene, testiranja in prijave prihoda zdravstvenemu uradu določajo posamezne zvezne dežele. Zvezne dežele tudi določajo kazni za nespoštovanje omenjenih pravil. V primeru poti v Nemčijo, vam zato priporočamo, da se pred potovanjem iz uradnih virov  informirate o veljavnih predpisih. Zvezne dežele na svojih spletnih straneh ažurno objavljajo veljavne ukrepe. Na straneh zvezne vlade so zbrane povezave do ukrepov posameznih zveznih dežel:  https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198
 

UKREPI ZA OMEJEVANJE ŠIRJENJA COVID-19 V NEMČIJI
Tudi Nemčija je sprejela več ukrepov za omejevanje širjenja COVID-19. Številni ukrepi za zamejevanje širjenja okužb so v pristojnosti zveznih dežel, zato vam predlagamo, da si pred potovanjem pridobite relevantne informacije o veljavnih ukrepih v zvezni deželi, kamor potujete. Nabor povezav na ukrepe zveznih dežel je dostopen na tej spletni strani: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198

V vsej Nemčiji veljajo naslednja priporočila in pravila:
- Ohranjajte vsaj 1,5m razdalje od drugih oseb.
- Nosite masko, kjer ni mogoče ohranjati razdalje in na določenih javnih prostorih.
- Redno si umivajte roke z vodo in milom oz. si jih razkužujte.
- Upoštevajte higieno kašlja.
- Uporabljajte aplikacijo Corona-Warn-App.
- Redno zračite prostore.
- Omejite svoje socialne stike.
- Razmislite, v kakšnem obsegu in s koliko ljudmi praznujete.
- Razmislite o nujnosti potovanj na in iz rizičnih območij v in izven Nemčije.
- Večje prireditve do prepovedane do 31.12.2020. Podrobnosti izvajanja ukrepa določajo zvezne dežele.

Zvezne dežele prilagajajo ukrepe glede na število novih primerov okužb na 100 000 prebivalcev v zadnjih 7 dneh. Pri tem upoštevajo naslednje skupne smernice.

Ukrepi v primeru več kot 35 okužb na 100 000 prebivalcev v zadnjih 7 dneh:
- Obvezna je uporaba mask na javnih krajih, kjer se zadržuje več ljudi in/ali se ljudje zadržujejo dlje časa.
- Omeji se obratovalni čas gostinskih lokalov in poostri nadzor.
- Zbiranje oseb v javnosti je omejeno na 25 oseb.
- Praznovanja in zabave v zasebnih prostorih se omejijo na 15 oseb.

Ukrepi v primeru več kot 50 okužb na 100 000 prebivalcev v zadnjih 7 dneh:
- Razširijo se območja, kjer je obvezna uporaba zaščitnih mask.
- Obvezno je zaprtje gostinskih lokalov ob 23. uri.
- Po 23. uri velja splošna prepoved prodaje alkoholnih pijač.
- Zbiranje oseb v javnosti je omejeno na 10 oseb.
- Praznovanja in zabave v zasebnih prostorih se omejijo na 10 oseb iz dveh gospodinjstev.

Če se epidemiološka situacija po sprejemu ukrepov ne umirja, se ukrepi lahko še zaostrijo.

Število okužb po posameznih okrajih lahko preverite na tej povezavi: https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/

 

KONTAKTNI PODATKI IN SPREMLJANJE STANJA
Aktualno število okuženih po zveznih državah lahko spremljate na: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html
Splošne informacije o virusu in ukrepih pristojnih nemških organov najdete na:
https://www.infektionsschutz.de/
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/200317_faq.html;jsessionid=74812B93969A5909EFEAA84DAC1AEEB5.1_cid324

Dostop do aktualnih ukrepov zveznih dežel je možen na njihovih spletnih straneh. Zbirno so povezave dostopne na spletni strani zvezne vlade: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198

Aktualne telefonske številke v Nemčiji v primeru okužbe s COVID-19:
 

Zadnjič posodobljeno: 23.10.2020