Veleposlaništvo RS Berlin /Novice /
28.04.2011  

Razpis zakonodajnih referendumov 5. junija 2011

Obveščamo vas, da so razpisani zakonodajni referendum o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, zakonodajni referendum o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter zakonodajni referendum o Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Za dan glasovanja na referendumu je določena nedelja, 5. junija 2011.

Na referendumu bo možno glasovati na naslednje načine:

ZDOMCI (imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji) se lahko prijavijo za glasovanje na referendumu na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Berlinu ali po pošti. Za obe obliki glasovanja se morajo prijaviti pri Državni volilni komisiji (Slovenska cesta 54,1000 Ljubljana, rvk(at)gov.si) najpozneje do 21. maja 2011. Obrazec za prijavo najdete na spletni strani: www.dvk.gov.si.

Volivci, ki glasujejo po pošti iz tujine, lahko volilno gradivo, ki ga prejmejo na naslov v tujini, vrnejo bodisi na naslov veleposlaništva (gradivo mora prispeti do odprtja volišča 5.6.2011) ali na naslov pristojne okrajne volilne komisije (naslov bo izpisan na povratni ovojnici, ki jo vsebuje volilno gradivo). Volilno gradivo, ki se vrača v Slovenijo, mora volivec oddati na pošto v tujini najpozneje 4. junija 2011, upoštevalo pa se bo, če bo prispelo k pristojni okrajni volilni komisiji v Slovenijo do 13. junija 2011 do 12.00 ure.

Volivci, ki glasujejo na veleposlaništvu, bodo vpisani v posebni seznam glasovalcev. Na dan glasovanja 5. junija 2011 se zglasijo med 9.00 in 17.00 uro po lokalnem času na volišču na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Berlinu, kjer postopek glasovanja poteka na enak način kot na volišču v Sloveniji (identifikacija volivca z osebnim dokumentom, podpis volivca, glasovanje z glasovnico). Posebnega obvestila o vpisu v seznam glasovalcev ti volivci ne prejmejo, v kolikor so pravočasno vložili prijavo za glasovanje na veleposlaništvu.

IZSELJENCI (nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji) bodo s strani Ministrstva za zunanje zadeve obveščeni o razpisanem referendumu in o možnih načinih glasovanja. Izseljenec se svobodno odloči ali bo kot obliko glasovanja izbral glasovanje na volišču na veleposlaništvu ali bo izbral glasovanje po pošti.

Izseljenci lahko glasujejo na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Berlinu, tako da se na dan glasovanja 5. junija 2011 zglasijo, med 9.00 in 17.00 uro po lokalnem času, na veleposlaništvu kjer postopek glasovanja poteka na enak način kot na volišču v Sloveniji (identifikacija volivca z osebnim dokumentom, podpis volivca, glasovanje z glasovnico).

Izseljenci lahko glasujejo tudi po pošti, pri čemer pa morajo zahtevati tako glasovanje pri Državni volilni komisiji (Slovenska cesta 54,1000 Ljubljana, rvk(at)gov.si) najpozneje do 21. maja 2011. Obrazec za prijavo najdete na spletni strani: www.dvk.gov.si.

Če volivec glasuje po pošti, mora biti gradivo oddano na pošto najpozneje 4. junija 2011, upošteva pa se, če prispe k volilnemu organu v Slovenijo do vključno 13. junija 2011 do 12.00 ure. Volivec pošlje gradivo v Slovenijo na naslov pristojne okrajne volilne komisije (naslov je izpisan na povratni ovojnici, ki jo vsebuje volilno gradivo).

Volivci, ki glasujejo po pošti iz tujine, lahko volilno gradivo, ki ga prejmejo na naslov v tujini, vrnejo tudi na naslov veleposlaništva, pri čemer pa mora prispeti na veleposlaništvo 5. junija 2011 do odprtja volišča (do 9.00 ure po lokalnem času).

Izseljenec, ki bo na dan 5. junija 2011 v Republiki Sloveniji, se lahko odloči, da bo glasoval na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) – tako imenovana volišča »OMNIA«. Za to volišče se mora prijaviti najpozneje 2. junija 2011. Volivec – izseljenec, ki se bo odločil za glasovanje na volišču »OMNIA« se dne 5.6.2011 zglasi na volišču »OMNIA«, v kraju, ki ga je izbral. Natančni naslovi volišč »OMNIA« bodo objavljeni na spletni strani www.dvk.gov.si kot tudi obrazci za prijavo.

V zvezi z morebitnimi dodatnimi vprašanji se obrnite na Veleposlaništvo Republike Slovenije v Berlinu.