Veleposlaništvo RS Berlin /Novice /
25.08.2017  

Volitve predsednika Republike Slovenije - OBVESTILO VOLIVCEM V TUJINI

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 43/17, je bil objavljen Odlok o razpisu volitev predsednika Republike Slovenije.

Za dan volitev je določena nedelja, 22. oktober 2017.

IZSELJENCI (polnoletni slovenski državljani s stalnim prebivališčem v Nemčiji) bodo prvo obvestilo o razpisu volitev in načinu glasovanja prejeli po pošti skupaj z volilnim materialom.

Izseljenci lahko glasujejo:
- na volišču na Veleposlaništvu RS v Berlinu, in sicer v nedeljo 22. oktobra 2017 med 9. in 17. uro
- po pošti
- v Republiki Sloveniji (če se v času volitev nahajajo v Sloveniji) – v ta namen bodo v Sloveniji odprta posebna volišča (OMNIA). Tisti izseljenci, ki želijo glasovati na volišču OMNIA, morajo svojo namero sporočijo Državni volilni komisiji najkasneje do 18. oktobra 2017 do 24. ure (velja rok prispetja). Obrazec je dosegljiv tukaj.

ZDOMCI (polnoletni slovenski državljani s stalnim prebivališčem v Sloveniji) lahko glasujejo:
- na volišču na Veleposlaništvu RS v Berlinu, v kolikor bodo najkasneje do 21. septembra 2017 do 24. ure (velja rok prispetja) Državni volilni komisiji posredovali izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo za glasovanje na Veleposlaništvu RS v Berlinu. Obrazec je na voljo tukaj.
- po pošti, v kolikor bodo najkasneje do 21. septembra 2017 (velja rok prispetja) Državni volilni komisiji posredovali izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo za glasovanje po pošti. Obrazec je na voljo tukaj.

- na volišču v Republiki Sloveniji (kjer so vpisani v volilni imenik).
Izpolnjen in podpisan obrazec za glasovanje po pošti ali za glasovanje na Veleposlaništvu RS v Berlinu ali za glasovanje na voliščih OMNIA je potrebno posredovati:
- preko portala eUprava: http://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html
- po telefaksu: 00 386 143 31 269
- skenirano na elektronski naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si
- po pošti: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, Ljubljana, Slovenija

Državljani RS s stalnim prebivališčem v Nemčiji imajo možnost, da na Veleposlaništvu RS v Berlinu med 10. septembrom in 6. oktobrom 2017 preverijo pravilnost vpisanih podatkov v volilnem imeniku in zahtevajo popravek vpisa.

Potrjevanje obrazcev podpore:
Skladno z določbami Zakona o volitvah predsednika republike lahko kandidate za poslanke in poslance v državni zbor predlagajo politične stranke, poslanci državnega zbora in volivke in volivci (v nadaljevanju volivec).
Volivec da svojo podporo s podpisom na predpisanih obrazcih Državne volilne komisije, dosegljivih tudi na njihovi spletni strani (www.dvk.gov.si) in sicer najkasneje do 27. septembra 2017.

Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu, to pa lahko storijo tudi tisti volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v Nemčiji. Podpisani obrazec podpore volivec podpiše pred uradno osebo Veleposlaništva Republike Slovenije v Berlinu.
Volivec tako izpolnjen in potrjen obrazec podpore sam pošlje kandidatu ali njegovemu predstavniku, ki poskrbi, da se podana podpora pošlje pristojnemu organu v RS.

Informacije o načinih glasovanja in potrjevanju obrazcev podpore ter potrebni obrazci so dosegljivi na spletni strani Državne volilne komisije (http://www.dvk.gov.si/), v primeru nejasnosti pa se lahko obrnete tudi na tukajšnje veleposlaništvo.