Veleposlaništvo RS Berlin /Novice /
07.05.2009  

Volitve v Evropski parlament 2009

7. junija 2009 bodo v Sloveniji potekale volitve 7 poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament - informacija

Splošno

Poslanci iz Republike Slovenije se v Evropski parlament volijo neposredno na podlagi splošne in enake volilne pravice s tajnim glasovanjem. Poslanci se volijo po proporcionalnem sistemu, pri čemer območje Slovenije predstavlja volilno enoto kot celota. Volivci izbirajo med listami kandidatov, ki so jih določile politične stranke ali skupine volivcev. Sedeži se med liste kandidatov delijo po proporcionalni formuli, in sicer na ravni države z uporabo d´Hondtove metode. Na listi, za katero je glasoval, lahko volivec odda en preferenčni glas. S tem glasom lahko vpliva na to, kateremu kandidatu bo propadel sedež, ki ga je osvojila lista kandidatov.

Slovenski državljani, ki imajo stalno prebivališče v ZRN

Državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v ZRN, lahko volilno pravico na volitvah v Evropski parlament uresničujejo tudi v ZRN. O tem bodo obveščeni s strani ZRN. Če obvestila ne bodo sprejeli, naj se obrnejo na nemško občino, v kateri prebivajo.

Slovenski državljani s stalnim prebivališčem v ZRN, ki se ne bodo odločili za uresničevanje volilne pravice v ZRN, pa bodo lahko volilno pravico uresničili v Sloveniji, in sicer v obliki rednega glasovanja, predčasnega glasovanja, glasovanja po pošti, po pošti iz tujine in na Veleposlaništvu RS v Berlinu. Državna volilna komisija bo slovenskim državljanom, ki stalno živijo v tujini, poslala volilno gradivo. Tem državljanom se torej ni treba prijavljati na te volitve, razen če bodo 7. junija 2009 v Sloveniji in bi želeli glasovati v Sloveniji. V tem primeru morajo to svojo namero sporočiti Državni volilni komisiji najkasneje do 4. junija 2009. Obrazec je na razpolago na spletni strani Državne volilne komisije (www.dvk.gov.si)

Slovenski državljani, ki bodo na dan volitev začasno v ZRN

Slovenski državljani, ki bodo na dan volitev začasno v ZRN pa lahko volijo po pošti ali na Veleposlaništvu RS v Berlinu. V obeh primerih, torej tako za glasovanje po pošti v tujino iz Slovenije kakor tudi za glasovanje na volišču na Veleposlaništvu RS v Berlinu, pa se morajo prijaviti Državni volilni komisiji. Obrazec za prijavo je objavljen na spletni strani Državne volilne komisije (www.dvk.gov.si), na razpolago pa je tudi na Veleposlaništvu RS v Berlinu. Rok za prijavo oziroma posredovanje pisnega zahtevka za glasovanje po pošti v tujino ali pa na veleposlaništvu je 8. maj 2009. Obrazec je treba poslati Državni volilni komisiji po pošti, po faksu ali pa po elektronski pošti (po elektronski pošti lahko se pošiljajo le skenirani izpolnjeni obrazci).

Razgrnitev volilnih imenikov

Od 27. marca do 23. maja 2009 je na Veleposlaništvu RS v Berlinu razgrnjen volilni imenik za slovenske državljane, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, ampak v Nemčiji. V volilni imenik so vpisani slovenski državljani, ki bodo imeli na dan glasovanja volilno pravico za volitve v Evropski parlament. To pomeni, da v volilni imenik niso vpisani tisti slovenski državljani, ki so se odločili volilno pravico uresničevati v državi, kjer prebivajo, in so pristojni organi te države o tem obvestili Ministrstvo za notranje zadeve RS.
V volilni imenik so vpisani tisti izseljenci, ki so zahtevali vpis v evidenco volilne pravice, in volivci, ki so v imenik vpisani po uradni dolžnosti. V imenik je vpisano stanje na dan 24. marca 2009.

Posamezniki - slovenski državljani, ki imajo stalno bivališče v ZR Nemčiji, so individualna obvestila o volitvah dobili tudi iz Slovenije.

V času razgrnitve volilnih imenikov ima vsak državljan pravico pregledati volilne imenike in zahtevati popravek. Popravek lahko slovenski državljan zahteva, če sam ali kdo drug ni vpisan v volilni imenik; če je vpisan kdo, ki nima volilne pravice; če je vpisana  oseba, ki je umrla; če je nepravilno vpisano osebno ime ali drug podatek, ki se nanaša nanj ali na koga drugega. Popravek imenika lahko slovenski državljan zahteva ustno ali pisno pri Veleposlaništvu RS v Berlinu najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja, torej do 23. maja 2009.

Pomembno:
8. maj 2009 je tudi zadnji dan za posredovanje zahtevka za vpis v evidenco volilne pravice, da bo volivec vpisan v volilni imenik za volitve v Evropski parlament. (OP: zahtevki za vpis v evidenco volilne pravice se sicer lahko posredujejo vedno, vendar bodo le volivci, ki bodo do 8. maja 2009 poslali zahtevek, vključeni v volilni imenik za izvedbo volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament)

Pomembno: 8. maj je tudi datum, do katerega lahko volivci podajo glas podpore listi kandidatov. Obrazci za podporo so na razpolago na spletni strani Državne volilne komisije.