Veleposlaništvo RS Berlin /Novice /
15.10.2020  

Jugovzhodna, podravska in pomurska statistična regija dodane na nemški seznam rizičnih območij

Berlin, 15.10.2020 – Nemčija je jugovzhodno, podravsko in pomursko slovensko statistično regijo uvrstila na seznam rizičnih območij. Za osebe, ki so se kadarkoli v 14 dneh pred prihodom v Nemčijo nahajale v teh regijah, veljajo določena pravila v zvezi z obveznim testiranjem in karanteno.

Nemčija je 15.10.2020 tri slovenske statistične regije - jugovzhodno, podravsko in pomursko – uvrstila na seznam rizičnih območij. Ukrep začne veljati 17.10. 2020 ob 0:00. Zaradi tega za osebe, ki so se kadarkoli v 14 dneh pred vstopom v Nemčijo zadrževale v teh regijah, veljajo nemška pravila glede obveznega testiranja, karantene in prijave prihoda.

Če boste v Nemčijo pripotovali iz katere od teh regij ali ste se tam nahajali kadarkoli v 14 dneh pred prihodom v Nemčijo, morate predložiti negativen rezultat testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur. Test mora biti opravljen v državi članici EU ali eni izmed držav na tem seznamu: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html. Rezultat testa mora biti v nemškem ali angleškem jeziku.

Če testa ne opravite pred prihodom v Nemčijo, to lahko opravite po prihodu. Na rezultate testa morate počakati v karanteni.

Osebe, ki v Nemčijo pripotujejo iz rizičnih območij, morajo svoj prihod obvezno prijaviti pristojnemu zdravstvenemu uradu. Uradu je potrebno predložiti tudi rezultat testiranja in naslov, kjer boste bivali 14 dni po prihodu. Podatek o pristojnem uradu lahko z vpisom nemške poštne številke poiščete na tej povezavi: https://tools.rki.de/PLZTool/

Konkretna pravila o obvezni karanteni, rokih za testiranje, prijavi prihoda iz rizičnega območja pri krajevno pristojnem zdravstvenem uradu in o kaznih za nespoštovanje določajo posamezne zvezne dežele. Svetujemo vam, da se pred potovanjem v Nemčijo o konkretno veljavnih ukrepih pozanimate na spletnih straneh zvezne dežele, kamor potujete.

***
SEZNAM OBČIN PO REGIJAH, UVRŠČENIH NA SEZNAM RIZIČNIH OBMOČIJ
JUGOVZHODNA: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Novo mesto, osilnica, Ribnica, Semič, Sodražica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk

PODRAVSKA: Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče – Slivnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Maribor, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Poljčane, Ptuj, Rače – Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Središče ob Dravi, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slov. goricah, Sveti Andraž v Slov. goricah, Sveti Jurij v Slov. goricah, Sveti Tomaž, Šentilj, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale

POMURSKA: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej