Veleposlaništvo RS Berlin /Novice /
21.07.2017  

Pred vrhuncem CSD prireditev v Berlinu, kjer bo jutri velika, že tradicionalna CSD parada, objavljamo izjavo našega veleposlaništva v zvezi s položajem LGBTI (lezbijke, geji, biseksualne, transseksualne in interseksualne osebe) oseb po svetu:

"Odprava vseh oblik diskriminacije predstavlja eno izmed zunanjepolitičnih prioritet Republike Slovenije na področju človekovih pravic. Splošna deklaracija o človekovih pravicah določa, da se "vsi ljudje rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice''. Človekove pravice in svoboščine so univerzalne in nedeljive, zato pri zagotavljanju varstva človekovih pravic LGBTI oseb, ne gre za ustanavljanje novih pravic, temveč za zagotavljanje uresničevanja in uživanja človekovih pravic do katerih smo upravičeni prav vsi brez razlikovanja na kakršnikoli osnovi.

Navkljub napredku na področju zagotavljanja in uresničevanja človekovih pravic LGBTI oseb, pa so slednji marsikje po svetu še vedno podvrženi diskriminaciji, sovražnemu govoru, nasilju in kriminalizaciji zaradi njihove spolne usmerjenosti, ki velikokrat izhaja tudi iz družbene stigme. Države morajo spoštovati zaveze, ki izhajajo iz mednarodnopravnega varstva človekovih pravic in jih dosledno implementirati. V Sloveniji korak v tej smeri predstavlja tudi lansko leto sprejeti zakon o partnerski zvezi."